Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 23.4.2016 kello 10.15-12.00 Turun pääkirjaston Studiossa, Linnankatu 2, Turku

klo 9.00 piirihallituksen kokous, Da Kikko -kahvilassa, Forum-korttelissa
klo 10.15 piirin kevätkokous, Turun pääkirjaston Studiossa
klo 12.00 lounastauko, omatoiminen lounas
klo 13.00 puoluesihteeri Lasse Miettisen ajankohtainen puhe, Turun pääkirjaston Studiossa
klo 13.30 Turun vihreän kunnallisjärjestön kevätkokous, Turun pääkirjaston Studiossa (päättyy noin kello 15.30)

Päivä facebookissa: https://www.facebook.com/events/1574790732831933/

 

Piirin kevätkokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
– Turun kaupungin tervehdys, joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Kokouskutsut on lähetetty vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
toimintakertomus: https://goo.gl/ruXaDk
tasekirja ja tilintarkastajan lausunto: https://goo.gl/qZ48iW
toiminnantarkastajan lausunto https://goo.gl/o1SHkY

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Piirin puoluekokousedustajien nimeäminen
– Piirillä on yksi oma edustaja puoluekokouksessa. Lisäksi piiri voi puolueen sääntöjen mukaan täyttää jäsenyhdistyksiltä täyttämättä jääneet paikat. Päätettäneen asiassa piirihallituksen kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti.
– Valtuutettaneen lisäksi piirihallitus nimeämään piirin puoluekokousedustajia, jos päätöksiä vielä kevätkokousen jälkeen tarvitaan.
– Merkittäneen tiedoksi, että piirin yhdistysten puoluekokousedustajien kokous pidetään ke 4.5. klo 17.30 Turussa, NNKY:n salissa, Vähä Hämeenkatu 12a.

8. Kokouksen päättäminen

 

Äänimäärä eli edustajien määrä piirin kokouksessa

Sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksen äänivalta piirin kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:
yhdistyksellä, jolla on 1-10 jäsentä, on yksi ääni;
yhdistyksellä, jolla on 11-20 jäsentä, on 2 ääntä;
yhdistyksellä, jolla on 21-30 jäsentä, on 3 ääntä.
Tästä eteenpäin jäsenyhdistys saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 20:tä henkilöjäsentään kohden. Äänimäärät on lueteltu alla.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä. Vain virallisilla edustajilla on äänioikeus, mutta puhe- ja läsnäolo-oikeuden saavat muutkin. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua. Valtakirjapohja on puheenjohtajille toimitetun kutsun liitteenä.

Piirin kokouksen äänimäärät 2016 (suluissa jäsenmäärä 31.12.2015)

Kaarinan vihreät 4 ääntä (32 jäsentä)
Kemiönsaaren vihreät 3 ääntä (21 jäsentä)
Liedon Seudun Vihreät 3 ääntä (21 jäsentä)
Loimaan Seudun Vihreät 2 ääntä (19 jäsentä)
Naantalin seudun vihreät 3 ääntä (23 jäsentä)
Peimarin vihreät 2 ääntä (13 jäsentä)
Pöytyän vihreät 1 ääni (8 jäsentä)
Raision seudun Vihreät 1 ääni (10 jäsentä)
Saaristomeren Vihreät 3 ääntä (22 jäsentä)
Salon Seudun Vihreät 5 ääntä (54 jäsentä)
Turun seudun Vihreät naiset 5 ääntä (68 jäsentä)
Turun Seudun Vihreät 15 ääntä (263 jäsentä)
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat 9 ääntä (146 jäsentä)
Vakka-Suomen Vihreät 2 ääntä (20 jäsentä)
Åbonejdens svenska gröna 2 ääntä (13 jäsentä)

Piiri yhteensä 60 ääntä

Tervetuloa kokoukseen!