Varsinais-Suomen vihreät

Varsinais-Suomen vihreät ry on Vihreä liitto rp:n Varsinais-Suomen alueen piirijärjestö. Piirin jäseniä ovat kuntien Vihreiden paikallisyhdistykset sekä piirin alueen yhdistykset kuten Turun seudun vihreät naiset, Turun vihreät nuoret ja opiskelijat, Åbonejdens svenska gröna sekä Varsinais-Suomen tieteen ja teknologian vihreät. Piirijärjestön tehtäviin kuuluu mm. nimetä eduskuntavaaliehdokkaat. Tällä hetkellä Sofia Virta (Kaarina) on vihreä kansanedustajamme Varsinais-Suomesta.

Toimimme maakunnan tasolla ihmisten, ympäristön ja paremman tulevaisuuden puolesta. Toimintamme perustuu vihreisiin arvoihin: vapaus, vastuu ja välittäminen. Politiikkamme ytimessä on kansainvälisyys, demokraattisuus ja avoimuus: haluamme, että kaikille taataan yhtäläinen oikeus koulutukseen, palveluihin ja hyvinvointiin.

Tule mukaan rakentamaan kestävää maailmaa!

Kiinnostuitko?

Tutustu jäsenyhdistyksiimme täällä.

Jäseneksi voit liittyä täällä.

 

De Gröna i Egentliga Finland

De Gröna i Egentliga Finland r.f. är Gröna förbundet r.p:s kretsförening i Egentliga Finland. Medlemmar i kretsföreningen är lokala föreningar i olika kommuner samt andra föreningar som är verksamma i Egentliga Finland, som t.ex. Åbonejdens gröna kvinnor, Gröna unga och studerande i Åbo, Åbonejdens svenska gröna och De Gröna för vetenskap och teknologi (Viite). Till kretsföreningens uppgifter hör bl.a. att nominera kandidaterna i riksdagsvalet. Just nu är vår gröna riksdagsledamot för Egentliga Finland Sofia Virta (St. Karins).

Vi jobbar på landskapsnivå för en bättre framtid för människor och miljön. Vår verksamhet baserar sig på de gröna värden: frihet, ansvar och omsorg. Central för vår politik är internationalitet, demokrati och öppenhet: vi vill att alla garanteras lika tillgång till utbildning, service och välmående.

Kom med att skapa en bättre värld!

Blev du intresserad?

Bekanta dig med våra medlemsföreningar här. (Tyvärr finns sidan ännu endast på finska)

Bli medlem här.