Varsinais-Suomen vihreiden eduskuntavaaliohjelma selkokielellä

Tämä on Varsinais-Suomen Vihreiden vaaliohjelma eduskuntavaaleja varten. 

Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on Suomessa 22.–28. maaliskuuta.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää jokainen Suomen kansalainen, joka on täyttänyt 18 vuotta.

Jos sinulla on äänioikeus eduskuntavaaleissa, saat siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on äänioikeusilmoitus.

Voit äänestää varsinaissuomalaista ehdokasta, jos asut Varsinais-Suomessa.

Selkokeskuksen sivuilta voit lukea lisää eduskuntavaaleista https://selkokeskus.fi/selkojulkaisut/eduskuntavaalit-2023-selkokielella/ 

 

Luonto ja ympäristö

Turvataan monimuotoinen luonto tuleville sukupolville

Me ihmiset olemme osa luontoa ja tarvitsemme sitä elääksemme.

Monimuotoinen luonto pitää säilyttää tuleville sukupolville. 

 • Luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt pitää suojella.
 • Jos luontoa on tuhottu, se pitää yrittää palauttaa ennalleen. 
 • Haluamme kaupunkeihin enemmän luontoa.
 • Jos joku asia on ympäristölle haitallista, sen pitää maksaa enemmän.
 • Annetaan rahoitusta ympäristöystävällisiin asioihin. 
 • Suojellaan saaristomerta.

 

Yhdenvertaisuus

Puolustetaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia

Yhteiskunnan toiminnan pitää perustua ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

 • Kaikilla pitää olla vapaus olla oma itsensä. Jokainen on arvokas sellaisena kuin on.
 • Heikommassa asemassa olevia ihmisiä pitää tukea.
 • Kaikkia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti.

 

Koulutus, tutkimus ja kulttuuri

Jokaiselle mahdollisuus oppia ja onnistua

Suurin osa Suomen lapsista ja nuorista voi hyvin. Mutta osa voi huonosti, jos esimerkiksi ei saa tarpeeksi aikuisilta tukea.

 • Suomalaisten koulutustasoa pitää nostaa. 
 • Jokaisen lapsen pitää saada hyvää opetusta. Hyvä opetus alkaa jo päiväkodissa.
 • Toteutetaan “harrastamisen Suomen malli”. Se tarkoittaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi harrastus.
 • Varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus mennä kirjastoon, museoihin, teatteriin ja konsertteihin.

 

Talous ja toimeentulo

Uudistetaan taloutta ja ohjataan verotuksella kestäviin ratkaisuihin.

Kestävä ratkaisu tarkoittaa ratkaisua, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja yhteiskunnan tarpeet.

 • Suomen talouden pitää olla hyvässä kunnossa, jotta rahaa riittää ihmisistä huolehtimiseen sekä asioiden kehittämiseen.
 • Meidän pitää muuttaa tapoja, miten asioita tehdään. Uusien tapojen pitää ottaa huomioon ilmastonmuutos.
 • Verotuksen pitää olla sen kokoinen, että raha riittää yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Verotuksen pitää olla myös reilua kaikille, ettei kukaan maksa liikaa tai liian vähän.
 • Veroja pitäisi kerätä enemmän sellaisista asioista, joista on haittaa ympäristölle tai ihmisille.

 

Liikenne ja energiaratkaisut

Turvataan Suomen energiaitsenäisyys ja ilmastotavoitteet

Energiaitsenäisyys tarkoittaa sitä, että pidetään huolta Suomen omasta energiasta. Silloin sähköä riittää kaikille tarpeeksi.

 • Ihmisten ja tavaroiden pitää pystyä liikkumaan sujuvasti Suomessa ja maailmalla. Pidetään huolta ettei liikkuminen vahingoita ympäristöä.
 • Ihmisiä ja yrityksiä kannustetaan tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.
 • Sijoitetaan rahaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pyöräteiden tai junaratojen rakentamista.
 • Lentokoneilla tehtäviä matkoja ei pitäisi tukea yhteiskunnan rahalla. Annetaan mieluummin rahaa junayhteyksien parantamiseen.
 • Haluamme edistää taloutta, joka on ilmastolle hyväksi.

 

Ulkopolitiikka ja turvallisuus

Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta

Maailman vakaus tarkoittaa sitä, että maailmassa vallitsee rauha ja ihmisillä on hyvä olla. Hyvä elämä tarkoittaa sitä, että tuntee olonsa turvalliseksi ja että asiat ovat oikeudenmukaisia. 

 • Meidän pitää huomata mikä Suomea voi uhata. Silloin voimme valmistautua ja estää uhan toteutuminen.
 • Pitää vahvistaa sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka vähentävät sotia ja sotien haittoja.
 • Kaikkien pitää osallistua maanpuolustukseen. Aseeton varusmiespalvelus pitää olla mahdollista, niille jotka haluavat valita sen.
 • Suomen puolustusta ja turvallisuutta kehitetään yhdessä Naton ja EU:n kanssa.

Hyvinvointi ja terveys

Puututaan hoivakriisiin, tuetaan lapsia ja nuoria ja parannetaan mielenterveyspalveluita

Hyvinvointialueet huolehtivat ihmisten terveydenhuollosta. Hoivakriisi tarkoittaa sitä, että hoitajia ei ole tarpeeksi huolehtimaan hoivaa tarvitsevista ihmisistä. 

 • Hyvinvointialueille pitää antaa verotusoikeus, jotta ne voivat paremmin päättää omista asioistaan.
 • Suomi on luvannut olla hyvinvointivaltio. Siihen kuuluu se, että kaikki ihmiset saavat hyvää terveydenhuoltoa.
 • Tärkeää on ennaltaehkäistä sairauksia ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin. Rahaa kannattaa käyttää ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Mielenterveys on yhtä tärkeä ja vakava asia, kuin muukin terveys.
 • Yksityinen terveydenhuolto voi olla täydentämässä julkista terveydenhuoltoa.