Hallitusohjelmassa kaavaillaan järjestöjen avustuksiin 100 miljoonan euron eli 25% leikkauksia vuodesta 2027 alkaen. Kehysriihestä kuuluvan viestin mukaan hallitus olisi aikaistamassa näitä leikkauksia alkamaan jo vuodesta 2025, jolloin myös leikkausten määrä kasvaisi merkittävästi.

Koska järjestöjen toiminnassa on usein mukana vapaaehtoisia, niin jokainen euroa tuottaa paljon lisäarvoa, jota nyt näillä mahdollisilla leikkauksilla menetetään. Sote-järjestöt tekevät paljon sellaista työtä, mitä julkisen rahoituksen turvin ei ole mahdollista toteuttaa. Leikkausten toteutuessa, ne tulevat osumaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin.

Sote-järjestöiltä leikkaaminen osuisi suoraan etsivään nuorisotyöhön, vanhustyöhön, päihde-ja mielenterveystyöhön sekä lukuisiin tukipalveluihin maahanmuuttajille, asunnottomiin ja väkivaltaa kohdanneille. Järjestötyöllä edesautetaan merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja myös turvallisuutta.

Järjestöissä tehdään ennaltaehkäisevää työtä myös sairastuneiden arjen tukena ja tämä tekeminen pienentää sairaalahoidon kustannuksia. Hallitus ratsastaa kaksilla rattailla, kun se korostaa ohjelmassaan ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin edistämistä, mutta samaan aikaan on nimenomaan leikkaamassa juuri sieltä.

Hallituksen nyt kaavailemat leikkaukset tulevat vaikeuttamaan usean jo valmiiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevan tilannetta ja järjestöiltä leikkaaminen syventää heidän ahdinkoaan suunniteltujen leikkausten lisäksi.

Järjestöillä on ratkaiseva ja elintärkeä rooli sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Nämä suunnitellut leikkaukset sote-järjestöiltä tulee perua, koska mitään säästöä ne eivät tule tuottamaan. Päinvastoin!

Heidi Aaltonen
Janina Andersson
vihreät edustajat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksessa