Kannanotto, Turussa 23.4.2016, Vihreiden Varsinais-Suomen piiri ja Turun kunnallisjärjestö:

Kotitalouksien pakkausjätteen (kartonki, lasi, metalli) kierrätyspisteitä on vähennetty Varsinais-Suomessa merkittävästi alkuvuoden 2016 aikana. Vihreiden Varsinais-Suomen piiri ja Turun vihreä kunnallisjärjestö toivovat, ettei heikentynyt nykytila jää pysyväksi. Tuottajavastuun vahvistamisen pitäisi johtaa entistä helpompaan, ei vaikeampaan kierrättämiseen. Mikäli vuodenvaihteessa voimaan astunut asetusmuutos johtaa pysyvästi aiempaa heikompaan kierrätystasoon, on eduskunnan otettava asetus ja jätelaki uuteen tarkasteluun.

Kotitalouksien pakkausjätteen (kartonki, lasi, metalli) kierrätyspisteitä on vähennetty Varsinais-Suomessa merkittävästi alkuvuoden 2016 aikana. Muutoksen taustalla on jätelain tuottajavastuun laajentuminen. Muutoksen myötä vastuu pakkausjätteen keräämisestä siirtyi pakkausalan tuottajille: teollisuudelle ja kaupan alalle. Pakkausmateriaalin tuottajien ja myyjien velvollisuus on nyt toteuttaa kartongin, lasin sekä metallin keräys ja saavuttaa pakkausasetuksen mukaiset keräystavoitteet. Kuluttajat maksavat kustannukset uusien tuotteiden ostohinnassa. Kierrätyspisteiden ylläpidosta ja kerätyn materiaalin jatkokäytöstä vastaa teollisuuden ja kaupan alan yhteinen yritys, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Kevään aikana muutos on tarkoittanut kierrätyspisteiden merkittävää vähenemistä, mikä hankaloittaa pientaloasukkaiden jätteiden kierrätystä. Esimerkiksi Turussa kierrätyspisteiden määrä on vähentynyt alkuvuoden aikana 188:sta 38:aan. Erityisesti lasin ja metallin kierrätyspisteet ovat vähentyneet. Monilla pientaloasukkailla on pitkä matka lähimmälle kierrätyspisteelle, ja pisteiden jätejaevalikoima on sekalainen, mikä ei kannusta jätteiden kierrätyksen jatkamiseen. Autottomille jätteiden kierrättämisestä on tullut aiempaa vaikeampaa. Kierrätyspisteistä vastaava Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy on ilmeisesti vielä täydentämässä tämän hetkistä uutta kierrätyspisteverkkoaan, mutta pientaloalueiden asukkailla ei ole tietoa miten oman asuinalueen tilanne tulee muuttumaan.

– Kierrätyspisteverkon harventumisen myötä uhkana on, että aiempaa suurempi osa jätteestä päätyy jätteenpolttoon. Erityisesti tämä koskee lasi- ja metallijätettä. Tämä on erittäin harmillista, sillä Varsinais-Suomessa on hyvä kierrätysaste ja ihmiset ovat tottuneet kierrättämään jätteensä. Valtakunnallisesti Rinki Oy:lle velvoitettu 1850 keräyspistettä ei voi mitenkään riittää, jos pelkästään Turun alueelta poistuma on 150 vanhaa pistettä. Asukkaat maksavat Rinki Oyn keräyspisteisen kustannukset ostaessaan pakattuja tuotteita, mutta eivät liian harvan verkoston vuoksi saa tarvitsemiaan palveluita, vihreiden Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Heidi Haapala kommentoi tilannetta.

Vihreiden Varsinais-Suomen piiri ja Turun vihreä kunnallisjärjestö toivovat, ettei heikentynyt nykytila jää pysyväksi. Tulevaisuuden kierrätystarpeita ajatellen, tuottajavastuun vahvistamisen pitäisi johtaa entistä helpompaan, ei vaikeampaan kierrättämiseen. Mikäli vuodenvaihteessa voimaan astunut asetusmuutos johtaa pysyvästi aiempaa heikompaan kierrätystasoon, on eduskunnan otettava asetus ja jätelaki uuteen tarkasteluun.

– Vuoden alun muutoksilla pyrittiin siihen, että pakkausjätteen materiaalitehokkuus ja kierrätettävyys paranisi. Kiertotalouden periaatteiden mukaan entistä suurempi osa kotitalousjätteestä pitäisi saada kierrätykseen ja uuteen hyötykäyttöön. Kotitalousjätteen osalta oleellisinta on kuitenkin se, miten hyvin kotitaloudet toimittavat jätteensä kierrätyspisteisiin. Mikäli tuottajavastuuasetus tekee kierrättämisestä aiempaa vaikeampaa, on sen kierrätystä säätelevä lainsäädäntö uudelleenarvioitava, Turun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Vornanen pohtii.

Lisätietoja:
Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Heidi Haapala, p. 044 5189594
Turun vihreän kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Vornanen, p. 040 593 6791