Ilmastonsuojelulla on kiire. Ihmiskunta kuluttaa luonnonvaroja ja käyttää fossiilisia polttoaineita merkittävästi yli luonnon kantokyvyn. Ilmastonmuutos etenee tavalla, jossa koko ihmiskunnan tulevaisuus ja lajien monimuotoisuus maapallollamme on pelissä.

Ympäristöongelmien ratkaisu edellyttää laajaa kulutuksen ja tuotannon muutosta, mutta se ei ole vain yksittäisten ihmisten vastuulla. On muutettava ne talouden pelisäännöt, jotka suosivat yhä päästöjen aiheuttamista puhtaampien ratkaisujen sijaan. Tarvitaan panostuksia puhtaaseen uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen ja vähähiilisiin ratkaisuihin. Samalla ne on tehtävä tavalla, joka lisää ihmisten arjen elämänlaatua.

Panostamalla hiilen sidontaan ja ravinnekiertoon maataloudessa vähennämme ravinnepäästöjä Itämereen ja lisäämme maatalouden hiilinieluja. Metsiä on suojeltava ja hakkuut on pidettävä luonnolle kestävällä tasolla. Pienituloisten ja heikompiosaisten asemaa on parannettava samalla kun teemme ilmastoratkaisuja.

Edistyksellinen ilmastopolitiikka on hyväksi myös Suomen taloudelle. Suomen ympäristötekniikka-alan liikevaihto on jo ohittanut metsä- ja paperiteollisuuden. Suomalainen ympäristöteknologia on jo nyt merkittävä vientiala. Voimme tehdä siitä vielä suuremman.

Tutkimus osoittaa, että tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattavien maiden yritysten joukossa on enemmän markkinajohtajia ja niiden talouden kantokyky on parempi. Tämä johtuu siitä, että ympäristövaatimukset edistävät uusia keksintöjä, jotka ovat kilpailukyvyn elinehto. Samalla yritykset säästävät kustannuksia esimerkiksi pienentyneen energiankulutuksen ansiosta.

Parhaiten lainsäätäjät auttavat ilmastoa ja yritysten innovaatioita asettamalla tiukkoja ja kunnianhimoisia tavoitteita: fossiilisille polttoaineille eräpäivät ja uusiutuvalle energialle kunnianhimoiset tavoitteet. Rahaa on siirrettävä ilmastolle haitallisista ja tehottomista yritystuista tutkimukseen. EU:n päästökauppaa tulee merkittävästi kiristää.

Suomella korkeasti koulutettujen osaajien maana on edellytykset kehittää puhtaita ratkaisuja, joita muukin maailma tarvitsee. Meillä on annettavaa tuulivoiman ja aurinkoenergian lisäksi myös esimerkiksi älyverkkojen, sähkön varastoinnin, sähkön kulutusjouston ja älyliikenteen kehittämiseen.

Ilmastokatastrofin jättäminen torjumatta on ylivoimaisesti huonoin ja kallein vaihtoehto, koko yhteiskunnalle ja myös teollisuudelle ja työpaikoille.

Ville Niinistö
Kirjoittaja on ympäristöministerinäkin vaikuttanut vihreä kansanedustaja ja eurovaaliehdokas.