Maapallon ilmasto on ollut muutoksessa niin kauan kuin Maalla on ollut ilmakehä. Muutosten nopeus tai suunta eivät ole olleet vakioita, vaan eri aikakaudet ja alueet ovat kohdanneet hyvinkin erilaisia kehityksiä säässään ja sen ilmiöissä. Välillä muutos on ollut niin nopeaa, etteivät eliöt ole ehtineet sopeutua siihen, vaan lajeja on kuollut sukupuuttoon, kokonaisia ekosysteemejä tuhoutunut ja pahimmillaan seurauksena on ollut joukkosukupuutto.

Kaikkiaan tutkijat laskevat esihistorian ajalta viisi sukupuuttoaaltoa. Vaikka syitä näiden joukkotuhojen taustoilta on vaikea todistaa näin kymmeniä miljoonia vuosia myöhemmin, pidetään todennäköisimpinä geologisia mullistuksia, kuten supertulivuorien purkauksia, tai avaruudesta tulevien kappaleiden, kuten asteroidien, törmäyksiä Maahan.

Nyt meneillään oleva kuudes sukupuuttoaalto alkoi jo tuhansia vuosia sitten, kun ihminen alkoi hävittää muita lajeja, ensin metsästämällä ja myöhemmin muun muassa elinympäristöjä tuhoamalla, liikakalastamalla ja levittämällä vieraslajeja. Ilmastonmuutos on kiihdyttänyt tätä ilmiötä entisestään.

Nykyisen ilmastonmuutoksen taustalla ovat erityisesti fossiiliset polttoaineet. Ironista kyllä, nämä uusiutumattomat energianlähteet ovat peräisin paleotsooiselta maailmankaudelta, joka loppuvaiheillaan näki permikauden joukkotuhon, esihistoriallisista sukupuuttoaalloista tuhoisimman.

Objektiivisesti ilmaston muuttumista ei voi pitää hyvänä tai huonona asiana. Muutos on aina paitsi tuhonnut myös synnyttänyt uusia lajeja ja elinympäristöjä. Subjektiivisesti lajimme mahdollista sukupuuttoa, tai edes elinolosuhteiden heikentymistä, voi pitää negatiivisena asiana.

Neljä vuotta sitten vihreät eduskuntavaaliehdokkaat Varsinais-Suomessa päättivät kirjoittaa yhdessä pamfletin luonnonsuojelusta. Vaikka luonnonsuojelu on aina ollut vihreän politiikan keskiössä, meistä tuntui, että se ei noussut esiin mediassa. Oli herännyt kysymys, ovatko vihreät unohtaneet luonnonsuojelun?

Vuonna 2019 nämä keskustelut on vallannut yksi aihe, ilmastonmuutos, joka vihdoinkin on noussut kaiken kansan huoleksi. Silti on yhä monia kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Miten ilmastonmuutokseen voi varautua? Voimmeko vielä tehdä asialle jotain? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa juuri Suomeen?

Olemme keränneet tähän pamflettiin vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin sekä moniin muihin, joita et kenties ole koskaan tullut ajatelleeksi: Miksi IPCC on noussut viime kuukausina otsikoihin? Mitä tekemistä ilmastopolitiikalla on sosiaalipolitiikan kanssa? Mikä on hiilinielu? Miten kuukkeli liittyy tähän kaikkeen?

Tämä pamfletti sisältää Varsinais-Suomen vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden ajatuksia esimerkiksi raideliikenteen kehittämisestä, metsänhoidosta ja tieteen tukemisesta. Jokainen näistä kirjoituksista tarjoaa erilaisen näkökulman niitä kaikkia yhdistävään teemaan, ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos on aikakautemme tärkein poliittinen kysymys, emmekä voi odottaa vielä neljää vuotta lisää, ennen kuin ryhdymme tekemään ilmastotietoista politiikka.

Supertulivuorille emme voi mitään ja asteroideillekin vähänlaisesti. Keskittykäämme siis ilmastopolitiikkaan.

Sara Sorto
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen vihreiden vaalityöryhmän puheenjohtaja, joka nauttii näistä vaaleista tukijoukoissa.