En osaa vielä luistella tai pelata jääkiekkoa. Haluaisin oppia, jos vaan ehdin. Mahdollisuus pipolätkään olisi kuitenkin oltava myös seuraavilla sukupolvilla. Ilmastonmuutos ei ole enää tulevaisuutta. Se on edennyt jo liian pitkälle. Enää emme voi odottaa. Maapallo on meidän jokaisen vastuulla ja lainsäädäntöä apuna käyttäen pitäisi huolehtia siitä, että kodeissa, kunnissa, kaupungeissa ja valtion tasolla toimitaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla.

Kierrätys ja kasvisruokavaihtoehdot on tuotava jokaisen kansalaisen ulottuville. Esimerkiksi verotuksen avulla voidaan vaikuttaa kulutustottumuksiin.

Kuntien ja kaupunkien päätöksenteossa tulisi esimerkiksi uudisrakentamisen ehtona pitää rakentamisen elinkaariajattelua: rakennusten tulee kestää aikaa ja kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Fossiilisille polttoaineille on jo nyt hyviä vaihtoehtoja. Niiden kehittämistä on jatkettava ja käyttöä tuettava valtion tasolta. Fossiilisten polttoaineiden tuet on poistettava kokonaan. On myös laadittava suunnitelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kuljetusalalla.

Meidän tulisi luoda lainsäädäntö, jolla vähennetään torjunta-aineiden käyttöä. Tarvitaan kipeästi konkreettisia toimenpiteitä biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Jokaisessa kunnassa olisi syytä laatia yhdessä ilmastonmuutoksen torjuntasuunnitelmat, joiden avulla varmistetaan valtion, maakuntien ja kuntien toimien yhdenmukaisuus ja edistetään koko maan tärkeimpien tavoitteiden saavuttamista terveyden, ympäristönsuojelun ja energiaratkaisujen osalta.

Ilmaston pelastaminen pitää tehdä yhdessä ja se pitää tehdä nyt. Jos emme nyt reagoi, vuoden 2027 eduskuntavaaleissa ei ehkä enää tarvitse äänestää Vihreitä, koska on liian myöhäistä. Hoidetaan siis oma osuutemme joka päivä, sillä olemme kaikki vastuullisia tässä tilanteessa. Kun pelastamme maapalloa, me samalla pelastamme itsemme ja tulevat sukupolvemme.

Paco Diop
Kirjoittaja on vuoden uusturkulainen 2017 ja toimii lastentarhanopettajana sekä nuorisovalmentajana 14–18-vuotiaille.