Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston vihreä ryhmä teki valtuustoaloitteen Varsinais-Suomen oman ruoan alkuperä- ja laatumerkinnän perustamiseksi maakuntavaltuuston kokouksessa 7.12.2020. 

Ruoan alkuperä- ja laatumerkit ovat varsin yleisiä Keski-Euroopassa, mutta Suomessa asia on vielä toistaiseksi varsin tuntematon. Etelä-Savossa on onnistuttu jo luomaan oma merkki D.O. Saimaa (Designation of origin), joka on vastuullisesti tuotetusta ruoasta kertova merkintä alueen tuottajille ja ravintoloille. D.O. Saimaa –alkuperä- ja laatumerkkiä hallinnoi ja markkinoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Merkki voidaan myöntää tuotteille tai raaka-aineille, jotka on tuotettu, käsitelty ja jalostettu Saimaan alueella. Alueellisen kriteerin täyttymiseksi lasketaan 100 km etäisyys Saimaan vesistöstä.

Merkin myöntäminen edellyttää lisäksi korkealuokkaista ja vastuullista valmistusprosessia sekä yhteiskuntavastuullisten kriteerien täyttymistä. Arvioinnissa huomioidaan myös tuotteen tai raaka-aineen yhteys alueen kulttuuriperintöön. Tuotteiden eettisyys ja ekologisuus ovat merkinnässä keskeisessä roolissa. Merkin saaneet tuottajat kasvattavat esimerkiksi luomulammasta ja ulkoilevia hanhia.

Ruoan alkuperä- ja laatumerkki korostaa alueen omaa identiteettiä ja tuo lisävauhtia trendikkääseen ruokamatkailuun. Laaturuoan tuottajien paras myyntikanava ovat ravintolat, mitä kautta tuotteet saavat lisänäkyvyyttä. Ympäristötietoiset kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tekemään eettisiä valintoja, mitä maakunnallinen alkuperä- ja laatumerkintä helpottaa. Merkki antaa myytäville tuotteille kovasti kaivattua lisäarvoa ja parantaa niiden tunnettuutta.

Ruoan alkuperä- ja laatumerkintä edistää moniulotteisesti maakunnan kestävää kehitystä. Se edistää maaseudun elinvoimaisuutta, vahvistaa ruoantuottajien yhteistyöverkostoja, parantaa eettisen ja ekologisen ruoantuotannon toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä. Siksi myös Varsinais-Suomeen on saatava oma elintarvikkeiden alkuperä- ja laatumerkintä.

Maakuntaliiton tulisi käynnistää prosessi, jonka tavoitteena on luoda alueelle oma, sille ominainen ruoan laatu- ja alkuperämerkki. Yhteistyötä asiassa voitaisiin aluksi tehdä vaikkapa Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa. Maakuntaliiton rooliksi jäisi myöhemmässä vaiheessa merkin hallinnointi ja markkinointi. Maakunnassamme on paljon elintarvikealan osaamista ja upeita ruokatuotteita, joiden identiteettiä tulisi vahvistaa. On D.O. Saaristomeren aika!