Ympäristö pelastetaan kunnissa. Aivan erityisesti se pelastetaan – tai tuhotaan – niiden teknisissä lautakunnissa. Varsinais-Suomen Viite (VarsViite) on maakunnallinen yhdistys, joka tukee erityisesti Vihreää osaamista kuntien teknisissä luottamustehtävissä.

VarsViite on vuonna 2018 perustettu Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n paikallisyhdistys. Viite tuo tieteellistä tutkimusta ja asiantuntijatietoa poliittiseen päätöksentekoon, parantaa vihreiden asemaa tiede- ja teknologiapolitiikan edelläkävijöinä sekä tuo vihreitä näkökulmia tieteeseen ja tutkimukseen.

VarsViitteen aktiiveissa on niin tieteestä ja eri teknologioista kiinnostuneita maallikkoja kuin eri alojen tohtoreita, maistereita, kandeja, insinöörejä ja diplomi-insinöörejäkin. Eri tieteenalat ovat laajasti edustettui.na.

Normaalioloissa yhdistys järjestää asiantuntijaesitelmiä ja keskustelutilaisuuksia nimikkeellä Tiedetiistai, jolloin pureudutaan johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tieteellisestä näkökulmasta. Tapahtumia järjestetään koko piirin alueella yhteistyössä paikallisten vihreiden yhdistysten kanssa.

Kuntavaaleissa yhdistyksen jäsenet pääsevät osallisiksi mm. koulutuksiin ja työpajoihin. Kuntavaaleissa kärkiteemoina ovat ilmasto, koulutus ja tiede. Viiteläiset kuntavaaliehdokkaat löytyvät kunnittain jaoteltuna osoitteesta www.tiedepuolue.fi