Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Työskentelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville ja heikommassa asemassa oleville.

Nyt Vihreät hakee Turkuun, Varsinais-Suomen vaalipiiriin, järjestötoimintaa tuntevaa ja oma-aloitteista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

  • Turun vihreän kunnallisjärjestön hallinto ja talous, lukuun ottamatta kirjanpitoa
  • yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
  • monipuoliset viestintätehtävät: ulkoinen ja sisäinen viestintä, mediayhteistyö ja sosiaalinen media
  • toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen
  • vaalikampanjoiden organisointiin ja toteutukseen osallistuminen
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
  • sidosryhmäyhteistyö
  • Varsinais-Suomen vaalipiirissä toimivien Vihreiden yhdistysten tukeminen

Hakijalta edellytetään itsenäistä ja positiivista työotetta, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja, viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä toimia vapaaehtoisten kanssa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ajoittaisiin ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Vihreän arvomaailman tuntemus ja poliittisen toiminnan ja viestinnän tuntemus, kampanjointikokemus sekä ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Turkua ja Suomea vihreämmäksi. Tervetuloa mukaan!

Työ on vakituinen ja alkaa 1.6. tai mahdollisimman pian. Työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkaluokan 4 mukainen eli 2 913,03 €/kk + kokemuslisät. Työn sijainti on Vihreiden toimisto Turussa, osittain etänä työskentely on mahdollista. Tehtävään sisältyy matkustamista, ja ajokortti sekä auto ovat eduksi. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 12.5. klo 16.00 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Turun vihreän kunnallisjärjestön toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään viikolla 20 etäyhteydellä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • Vihreiden järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, p. 050 467 0739. Soittoaika 6.5. klo 9-12.
  • Varsinais-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Olli Välke, p.050 328 6410. Soittoaika 3.-4.5. klo 12-15