Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) teki tänään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa aloitteen kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta.

Aloitteen mukaan kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta tulee huolehtia osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista.

Aloitteen teksti:

Valtuustoaloite lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon edistäminen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia laadittiin parlamentaarisessa yhteistyössä laajan asiantuntiajoukon osaamista hyödyntäen ja se julkaistiin vuonna 2021. Strategia pohjaa lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Strategia ylittää hallituskaudet, ja kukin hallitus laatii toimeenpanosuunnitelman strategian linjausten toteuttamiseksi. On tärkeää, että valtion lisäksi myös hyvinvointialueiden ja kuntien strategiatyössä otetaan huomioon lapsistrategian periaatteet ja linjaukset.

Valtuutettuina on vastuullamme huolehtia siitä, että alueemme kaikkien lasten oikeudet voivat toteutua täysimääräisesti. Tâma vaatii lapset ja nuoret huomioivaa päätöksentekoa sekä konkreettisia toimia, sillä lapsen etu ja oikeudet eivät toteudu itsestään. Meillä on Varsinais-Suomessa kaikki valmiudet varmistaa. että olemme lapsen oikeuksista tinkimätön, lapsiystävällinen hyvinvointialue.

Edellä perusteltuun pohjaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta tulee huolehtia osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista.