Lausunto piirin kampanjan ympärillä käydystä keskustelusta:

Vihreiden eduskuntavaalikampanjaa Varsinais-Suomessa tehtiin suurella sydämellä ja valtavalla energialla. Lopputulos oli työmäärään nähden valitettavasti pettymys, kuten Vihreiden tulos muuallakin Suomessa. Piirijärjestö tekee seikkaperäisen sisäisen analyysin siitä, miksi tulos oli sellainen kuin oli. 

Kampanjasta on kuitenkin yhden ehdokkaan toimesta julkisuudessa esitetty väitteitä, joihin on esitettävä tarkennuksia. Syytöksiä on kohdistettu käytännössä kaikkiin toimijoihin: piirin työntekijät, luottamushenkilöt, muut ehdokkaat ja heidän tukiryhmänsä. 

Yksittäisiin syytöksiin reagoinnin sijaan tiivistämme periaatteet, joilla piirin yhteistä kampanjaa on tehty. Nämä periaatteet ovat olleet kaikkien ehdokkaiden tiedossa.

Kaikessa toiminnassa on painotettu ehdokkaille ja tukiryhmille, että Suomen vaalijärjestelmässä puolueen kampanja on käytännössä kaikkien ehdokkaiden yhteinen. Listan äänien kokonaismäärä ratkaisee valituiksi tulevien määrän.

Kaikkien ehdokkaiden tasavertainen kohtelu on Varsinais-Suomen vihreillä kampanjan keskeinen lähtökohta, joka on tuotu selkeästi ehdokkaiden tietoon. Piirin kampanjalla ei ole kärkiehdokkaita, vaan yhteiset resurssit jaetaan tasapuolisesti kaikkien ehdokkaiden välillä. 

Ehdokkaiden omissa kampanjoissa käytettävissä olevat resurssit eroavat toisistaan. Ehdokaskoulutuksissa ja kaikessa muussakin toiminnassa tuodaan vahvasti esille, että vahva yhteistyö on kaikkien etu. 

Vaalipaneeliedustukset jaettiin tasavertaisesti osaamisen, asiantuntemuksen ja tasapuolisuuden perusteella. Jokainen paneelivalinta perusteltiin avoimesti ehdokkaille. Osa ehdokkaista on tämän lisäksi saanut tunnettuuden tai ammatillisen tai muun roolinsa takia joihinkin paneeleihin suoria henkilökohtaisia kutsuja.

Vaalitapahtumien tärkein tehtävä on tarjota äänestäjille mahdollisuus tulla keskustelemaan ehdokkaiden kanssa suoraan, ja tätä tehtävää on pelisäännöissä painotettu. Saavutettavuus ja kaikkien äänestäjien yhdenvertaisuus on vihreille keskeinen arvo ja tavoite. Olemme ohjeistaneet toimijoitamme, että esteellisissä tiloissa pidetyt poliittiset tapahtumat ovat syrjiviä.

Vaalitoiminnassa paineet ja väsymys ovat kovat, ja eri toimijoiden väliset satunnaiset kiistat väistämättömiä. Yksittäisiin tapauksiin emme halua julkisesti ottaa kantaa, mutta kiistoihin on piirin toimesta puututtu ennakoivasti heti jos niistä on kuultu. Kaikki kiistat eivät tietenkään piirin tietoon asti ole tulleet.

Piiri on järjestänyt ehdokkaiden ensimmäisen yhteisen sisäisen vaalipurun heti tiistaina vaalisunnuntain jälkeen, ja yrittänyt ottaa yhteyttä kaikkiin ehdokkaisiin heti vaalien jälkeisellä viikolla. Lisäksi palautetta kerätään palautelomakkeella ja piiri järjestää tulevina viikkoina erilaisia keskustelutilaisuuksia kampanjasta ja tulevasta toiminnasta. Kampanjan toteutuksessa on tälläkin kerralla tunnistettu parannettavaa ja otamme saamamme palautteen huomioon seuraavaa vaalikampanjaa tehtäessä.

Piiri kiittää lämpimästi kaikki toimijoita kaikkien ehdokkaiden kampanjoissa. Te teitte valtavasti pyyteetöntä ja korkeatasoista työtä. Ilmapiiri piirissä on tappiosta huolimatta energinen ja tulevaisuuteen katsova. Toivotammekin sekä näissä vaaleissa kannuksensa ansainneet rautaiset toimijat että uudet innokkaat vapaaehtoiset mukaan parantamaan maailmaa vihreässä toiminnassa – seuraavat vaalit kolkuttelevat jo ovella! 

Pekka Heikkilä, piirin puheenjohtaja

Jesse Kareinen, eduskuntavaalien vaalipäällikkö 

Jyri-Petteri Paloposki, vaalityöryhmän puheenjohtaja

Jakke Mäkelä, vaalityöryhmän puheenjohtaja