På sommaren är Pargas Grön

På sommaren är Pargas Grön

Skärgårdshavets Gröna är en förening som jobbar och som har jobbat i över 30 år för gröna värderingar i skärgården.

Vi vill se en grön skärgård där alla är välkomna att idka företagsamhet ̶ oberoende av språk, av politiska inriktningar, av bakgrund etc. Kom som du är och bo och verka i Finlands vackraste skärgård, kanske en av världens vackraste skärgårdar.