Varhalle tulee luoda strategia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Strategiassa tule mos huomioidaan asunnottomuuden liitännäisongelmat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä näiden palveluiden saavutettavuus.

Sote-uudistuksessa sosiaalityö sirtyy hyvinvointialueelle, mutta varsinainen asumisneuvonta jää kunnille. Hyvinvointialueen tuleekin huomioida tämä omassa työssãan ja laatia toimintamallit vaikuttavan asumisneuvonnan jatkumiseksi Varsinais-Suomessa. Tähän kuuluu mm. valta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asumiskykyisyyden ylläpitämiseksi. Jatkossa kunnissa asumisneuvontaa tekevillä henkilöillä ei ole oikeutta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea ja tähän tarvitaan päätökset hyvinvointialueelta.

Strategiatyössä tulisi huomioida järiestöjen rooli sekä yhteistyö kuntien kanssa myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntoien rittävyyden salta. Tavoitteeksi tulisi asettaa mm. pitkäaikaisasunnottomien määrän laskeminen.

Turussa 14.6.2023
Panda Eriksson, Vihreä valtuustoryhmä sekä allekirjoittaneet