Varsinais-Suomen kunnissa tehdään kevään aikana lasten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä linjauksia. Sipilän hallitus on antanut kuntapäättäjille mahdollisuuden kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja, rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta ja korottaa maksuja jopa 30 %. Monen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on uhattuna.

Lukuisat asiantuntijatahot, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ovat tuominneet suunnitellut leikkaukset erittäin haitallisina. Vaikka esimerkiksi päiväkotien yli kolmivuotiaiden hoitajamitoituksen kasvattaminen seitsemästä kahdeksaan lapseen ja ryhmäkokojen 21:stä 24:ään ei kuulosta suurelta korotukselta, on muistettava että määrät ovat jo nyt liian suuria. Jos puolikkaiksi laskettavien puolipäiväisten määrä vielä nousee subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen myötä, yhden hoitajan vastuulla voi olla jopa 13 lasta ja ryhmäkoot hipoa kolmeakymmentä.

Varsinais-Suomen vihreät peräänkuuluttavat nyt päättäjiltä viisautta; Meidän on uskallettava tehdä oikea päätös ja kieltäytyä leikkaamasta varhaiskasvatuksesta, jonka valtava merkitys sekä syrjäytymisen ehkäisylle että kansantaloudelle on kiistaton. Meidän on uskallettava luottaa vanhempien kykyyn arvioida sopiiko heidän lapselleen koti- vai päivähoito – perheen tilanteen mukaan. Meidän on pidettävä huolta, että jokainen lapsi saa varhaisvuosista lähtien oppia tasavertaisesti ja kasvaa itseensä luottavaksi yhteisön jäseneksi.

Valtionosuuksien pienentyessä monessa kunnassa on epäilemättä suuri houkutus viedä heikennykset läpi täysimittaisina. Kun samalla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin esitetään merkittäviä korotuksia, monet lapsiperheet ajetaan todella ahtaalle.

Meidän on uskallettava panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin eikä tinkiä siitä nopeiden säästöjen toivossa. Laskua 90-luvun laman leikkauksista maksetaan edelleen huostaanottojen, lastensuojelun ja erityisopetuksen tarpeen kasvettua merkittävästi.

Pitkäjänteisyys ja luottamus kuntalaisiin ovat viisaan päätöksenteon edellytyksiä.

Varsinais-Suomen vihreiden piirihallitus