Varsinais-Suomen vihreiden syyskokous
lauantaina 9.12.2017 klo 12.00
Lemun urheilutalossa, Askaistentie 228, Masku

Ohjelmassa
klo 12.00 piirin kevätkokous
klo 13.45 kaffet ja pullat
klo 14.15 Keskustelu: Valtuustoryhmien säännöt ja käytännöt sekä yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa

Syyskokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus klo 12.00
– Maskun vihreiden tervehdys, kunnanvaltuutettu Rami Käkönen
– Maskun kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Arto Oikarinen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Nimenhuuto valtakirjojen pohjalta
– Kokouskutsut on lähetetty vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä taloussuunnitelma vuosille 2019–20216. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle 2018-2019

Piirin sääntöjen mukaan piirijärjestön asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä viidestä yhdeksään muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen koosta päättää piirijärjestön syyskokous. Tällä hetkellä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2018-2019

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varatilintarkastajat
– puolue suosittelee, että tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Hilden
– tämän lisäksi valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

9. Kokouksen päättäminen noin klo 13.45

Kaffet ja pullat

Kello 14.15 Keskustelu: Valtuustoryhmien säännöt ja käytännöt sekä yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa.

Alustajina Saila Tuokko ja Hannu Rautanen Kaarinasta sekä Pekka Heikkilä Raisiosta

Hyvän vaalimenestyksen myötä osaan kunnista on ensimmäistä kertaa saatu vihreä valtuustoryhmä ja osassa kunnista valtuustoryhmä on kasvanut merkittävästi. Tämä on aiheuttanut ”kasvukipuja” joissain kunnissa ja asiasta halutaan keskustella. Kaarinan ja ja Raision valtuustoryhmistä ja yhdistyksistä on pyydetty toimijoita kertomaan kokemuksistaan, omien valtuustoryhmiensä säännöistä ja käytännöistä ja yhteistyöstä yhdistysten kanssa. Jokaisen alustus on noin 10 min ja niiden jälkeen on aikaa keskustelulle.

Äänimäärät eli edustajien määrät piirin kokouksessa

Sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksen äänivalta piirin kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:
yhdistyksellä, jolla on 1-10 jäsentä, on yksi ääni;
yhdistyksellä, jolla on 11-20 jäsentä, on 2 ääntä;
yhdistyksellä, jolla on 21-30 jäsentä, on 3 ääntä.
Tästä eteenpäin jäsenyhdistys saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 20:tä henkilöjäsentään kohden. Äänimäärät on lueteltu alla.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä. Vain virallisilla edustajilla on äänioikeus, mutta puhe- ja läsnäolo-oikeuden saavat muutkin.

Yhdistysten valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua.
Piirin kokouksen äänimäärät 2017 (suluissa jäsenmäärä 31.12.2016)

Kaarinan vihreät 4 ääntä (38 jäsentä)
Kemiönsaaren vihreät 3 ääntä (25 jäsentä)
Liedon Seudun Vihreät 3 ääntä (29 jäsentä)
Loimaan Seudun Vihreät 2 ääntä (18 jäsentä)
Naantalin seudun vihreät 3 ääntä (25 jäsentä)
Peimarin vihreät 2 ääntä (13 jäsentä)
Pöytyän vihreät 1 ääni (8 jäsentä)
Raision seudun Vihreät 2 ääntä (15 jäsentä)
Saaristomeren Vihreät 3 ääntä (23 jäsentä)
Salon Seudun Vihreät 5 ääntä (55 jäsentä)
Turun seudun Vihreät naiset 6 ääntä (74 jäsentä)
Turun Seudun Vihreät 17 ääntä (296 jäsentä)
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat 9 ääntä (147 jäsentä)
Vakka-Suomen Vihreät 4 ääntä (31 jäsentä)
Åbonejdens svenska gröna 2 ääntä (12 jäsentä)

Piiri yhteensä 66 ääntä