Vihreiden jäsenet pääsevät Varsinais-Suomessa vaikuttamaan suoraan 14.4.2019 järjestettävien eduskuntavaalien ehdokasasetteluun. Varsinais-Suomen vihreät järjestää eduskuntavaaliehdokkaiden valinnasta neuvoa-antavan jäsenkyselyn lokakuussa 2018.

Kyselyyn pääsevät vastaamaan kaikki vihreiden varsinaissuomalaiset jäsenet, jotka ovat vuoden 2018 alkaessa täyttäneet 15 vuotta ja maksaneet puolueen vuoden 2018 jäsenmaksun 31.8.2018 mennessä.

Kyselyssä kysytään vihreiden varsinaissuomalaisilta jäseniltä, keitä ehdotetuista henkilöistä he kannattavat eduskuntavaaliehdokkaiksi. Kyselyssä voi kannattaa kaikkiaan yhdeksää ehdokasta paremmuusjärjestyksessä. Kyselyn tulosta käytetään valittaessa piirin eduskuntavaaliehdokkaita.

Ehdotuksia jäsenkyselyssä ehdokasvaihtoehtoina oleviksi henkilöiksi voivat tehdä vihreiden piirin jäsenyhdistysten hallitukset. Kaikilta ehdotettavilta henkilöiltä pitää olla ehdokkuuteen kirjallinen suostumus, ja heidän pitää siis olla valmiita ryhtymään vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiksi.

Ehdokasehdotuksia piirin jäsenyhdistykset voivat tehdä piirihallitukselle 13.9.2018 mennessä.

Kysely tehdään sähköpostitse verkkokyselynä 1.–7.10.2018.

Jäsenyhdistykset tekevät ehdotuksia ehdokkaiksi

Ehdokkaita jäsenkyselyyn voivat esittää piirin jäsenyhdistysten hallitukset, piirihallitus ja piirin vaalityöryhmä. Jäsenyhdistyksiltä riittää hallituksen tekemä ehdotus.

Kysely on luonteeltaan neuvoa-antava, koska puolueen sääntöjen mukaista sitovaa jäsenäänestystä eduskuntavaaliehdokkaista ei aikataulusyistä voida järjestää.

Ehdokasehdotuksia piirin jäsenyhdistykset voivat tehdä piirihallitukselle 13.9.2018 mennessä.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta eduskuntavaaleissa, ota yhteyttä oman vihreän yhdistyksesi hallitukseen tai piirin toimijoihin.

Ehdokkailta tarvitaan kirjallinen suostumus, jollaiseksi katsotaan ainoastaan allekirjoitettu ehdokassopimus. Ehdotuksen yhteydessä tulee siksi toimittaa piirihallitukselle ehdotettavien henkilöiden allekirjoittamat ehdokassopimukset. Jos sopimuksen allekirjoittanutta ehdokasehdokasta ei valita ehdokkaaksi, sopimus raukeaa.

Ehdokasmaksut tulevat ehdokkaiden maksettaviksi vasta ehdokkaiden valinnasta päättäneen piirin kokouksen jälkeen, ja tietysti vain niille, jotka ehdokkaiksi lopulta valitaan.

Lisää tietoa kyselystä:
kyselytoimikunnan jäsen Sara Sorto, sara.sorto@vihreat.fi, p. ‭045 204 8484‬

Kyselyn säännöt