Haemme Kuntavaalien 2021 vaalityöryhmää ja vaalityöryhmän puheenjohtajaa/puheenjohtajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan Varsinais-Suomen vihreiden kuntavaalikampanjaa.

Vaalityöryhmän tehtävänä on tukea piirin paikallisyhdistyksiä vaalityössä ja koordinoida piirin vaalityötä. Piirihallitus nimittää ensin puheenjohtaja(t), jonka jälkeen puheenjohtaja(t) yhdessä hallituksen edustajien kanssa esittää hallitukselle muun työryhmän nimeämistä. Ryhmän alaisuuteen kootaan erilaisia vastuualueita, joiden haun työryhmä avaa aikanaan.

Vaalityöryhmä laatii yhteistyössä yhdistysten aktiivien kanssa piirin kuntavaalisuunnitelman piirihallitukselle hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa kuvataan vähintään seuraavat asiat mittareineen:
– Piirin kuntavaalien budjetti annetuissa puitteissa
– Työryhmän kokoonpano vastuineen (muistettava yhdistysten tuki)
– Minimimäärä työryhmän kokouksille päivämäärineen
– Yhdistysten tukemisen suunnitelma ehdokashankinnassa
– Paikallisen vaaliohjelman valmistelun suunnitelman aikataulutus ja prosessikuvaus (jos tarpeellista, kartoitettava yhdistyksiltä)
– Tarvittavien koulutusten suunnitelma (ehdokas-, tukiryhmä-, aikatauluineen eri puolilla piiriä tarpeen mukaan
– Suunnitelma siitä, mihin työntekijäresurssia ensisijaisesti tarvitaan.
– Suunnitelma vaalien jälkeisten luottamustehtävien neuvotteluista piirin osalta (paikkajakotyöryhmä)
– Suunnitelma palautteen keruusta jälkikäteen piirille ja yhdistysten tueksi
– Loppuraportin aikataulu, sisältö ja suunnitelma palautuksesta.

Vaalityöryhmän puheenjohtaj(a/i)lta odotamme:
– Kokemusta ihmisten johtamisesta
– Kokemusta projektien johtamisesta
– Valmiutta osallistua piirihallituksen kokouksiin viimeistään keväästä 2020 alkaen
– Hyvää sanallista ja suullista ilmaisukykyä
– Fasilitointiosaamista
– Halua johtaa vaalityöryhmää niin, että jokainen kunta piirissä voi saada vihreitä ehdokkaita
– Kykyä kertoa, jos tarvitsee apua.

Vaalityöryhmän jäseniltä odotamme:
– Kykyä johtaa osakokonaisuuksia projektissa
– Yhteistyökykyä
– Tahtoa johdattaa vihreät piirin eri kunnissa vaalivoittoon
– Kykyä pyytää apua tarvittaessa

Tarjoamme Sinulle
– Mahdollisuuden olla tekemässä Vihreiden parasta vaalitulosta maakunnassa
– Tuen ja avun tarvittavissa asioissa
– Mahdollisuuden kokeilla uusia asioita
– Mentorin halutessasi
– Uusia ystäviä
– Mahdollisuuden tehdä maailmasta parempaa.

Hakemukset työryhmään pyydetään 31.10. mennessä osoitteeseen mari.kousa-kuusisto@vihreat.fi.

Lisätietoja antaa piirin puheenjohtaja Mari Kousa-Kuusisto, mari.kousa-kuusisto@vihreat.fi, p. 045 630 7532.