Tämä artikkeli on julkaistu aikaisemmin Maskun vihreiden verkkosivuilla.

Vuoden 2017 vaaleissa tapahtui vihreiden läpimurto Maskussa, kun saimme 4 valtuutettua 35 valtuutetun joukkoon, kun aiemmassa valtuustossa oli vain yksi vihreä 43 joukossa. Huhtikuussa järjestetään jälleen kuntavaalit ja onkin aika punnita, miten puolueet ovat toteuttaneet edellisten vaalien alla äänestäjilleen antamiaan lupauksia. Vihreät ovat tällä valtuustokaudella päässeet vaikuttamaan kaikissa lautakunnissa ja myös kunnanhallituksessa, ja ylpeänä voimme todeta olleemme Maskun valtuuston aktiivisin puolue.

 

 

Ennen vuoden 2017 kuntavaaleja lupasimme seuraavaa

 • Masku Föliin ensi tilassa
 • Lisää kevyen liikenteen väyliä turvaamaan kouluteitä koko Maskun alueella
 • Pidetään kylät elävinä ja perustetaan kunnallisia “olohuoneita” etätyön, yrittäjien, yhdistysten ja kunnan yhteiseen käyttöön
 • Tuetaan matkailun kehittämistä osana Saariston rengastietä
 • Vähennetään kustannuksia ja hiilijalanjälkeä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja Hinku-yhteistyötä
 • Lisätään kunnan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parannetaan tiedotusta (kunnan palvelut, harrastukset, yhdistykset)
 • Helpotetaan paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa
 • Säilytetään korkealaatuinen ja turvallinen päivähoito sekä koulut lähellä kotia, eikä leikata koulutuksesta

 

 

Vaikutuksemme näkyy vaikkapa siinä, että suhtautuminen tyhjilleen jätettyihin arvonnousua odottaviin yritystontteihin on kunnassa muuttunut. Enää rakentamisen määräaikoja ja sakkoja ei päästä ”unohtamaan” ja lykkäämään ikuisuuksiin.

Kustavin pyörätietä ei olisi päätetty rakentaa Lemuun asti ilman vihreiden sitkeää ja aloitteellista toimintaa. Neuvottelut Föliin liittymisestä ja julkisen liikenteen hoitamisesta on lopulta saatu käyntiin.

Olemme tuoneet keskusteltavaksi kunnan metsien käytön, luontoarvot, virkistysalueet ja hiilineutraaliuden. Olemme myös kaikin käytettävissä olevin keinoin edistämään lähiruuan osuuden kasvattamista Maskun kouluissa.

Avoimuus ja kuntalaisten osallistaminen on näkynyt käytännön toimissa eikä vain puheissa. Olemme järjestäneet keskustelutilaisuuksia kunnan metsistä, energian käytöstä ja Lemun kiinteistöistä, sekä selvittäneet verkkokyselyn kautta kuntalaisten tarpeita Maskun kehittämiseksi. Olemme olleet vaikuttamassa siihen, että päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset niin lapsiin, yrittäjiin kuin ympäristöönkin.

Valtuustoaloitteet ovat yksittäisen puolueen ainut tapa kiinnittää huomiota korjausta vaativiin suuriin ja pieniin asioihin. Olemme jättäneet yhdeksän omaa aloitetta, minkä lisäksi olemme osallistuneet kolmeen aloitteeseen yhdessä muiden puolueiden kanssa. Tutustu tarkemmin viereisessä näkyviin aloitteisiimme.

Kuntalaisten terveyteen ja toimeentuloon vaikuttaviin asioihin Akselissa emme ole päässeet vaikuttamaan, sillä sen hallitukseen kuuluivat vain meitä suurempien puolueiden edustajat. Jatkuva riitely rahasta on johtanut toimipaikkojen sulkemiseen, puutteisiin ennaltaehkäisyssä ja jonoihin ikääntyneiden tarvitsemissa lääkäripalveluissa. Riittävä kannatus vihreille mahdollistaa jatkossa osallistumisemme kokonaisvaltaisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Maskussa.

Haluamme tehdä faktoihin perustuvaa työtä hyvinvoivan ja yhdenvertaisen Maskun puolesta myös valtuustokaudella 2021-2025.

Kaiken kaikkiaan me elämme nyt harvinaisen epävarmaa aikaa. Epävarmaa on tulevaisuuden työllisyystilanne. Epävarmaa on myös tulevaisuuden sote-ratkaisu ja moni muu asia. Varmaa on kuitenkin se, että tulevaisuudessa tarvitaan rohkeita ja vastuullisia päätöksiä. Myös tulevissa kuntavaaleissa Maskun vihreille annettu ääni on ääni paremman Maskun puolesta!

 

 

Maskun vihreiden valtuustoaloitteet 2017-2020

 

Voit tutustua aloitteisiimme kokonaisuudessaan täällä (maskunvihreat.fi/ajankohtaista/aloitteet)

 • 2017 Maskun matkailuelinkeinon kehittämisprojekti. Käsittely valmis 20.5.2019
 • 2018 Maskun metsien hoitosuunnitelmien uudistaminen. Käsittely kesken
 • 2018 Sähköautolla säästöä ja Hinku-näkyvyyttä. Käsittely valmis 20.5.2019.
 • 2018 Paikallishankintaa lisäämällä vauhtia Maskun elinkeinoelämään. Käsittely valmis 20.5.2019.
 • 2019 Kevyen liikenteen väylien kehittäminen Maskussa. Käsittely kesken
 • 2019 Ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointi osaksi Maskun päätöksentekoa. Käsittely valmis 8.6.2020
 • 2019 Sopimushallintasuunnitelman laadinta ja sopimuskannan käyttöönotto. Käsittely valmis 8.6.2020
 • 2020 Kuntalaisten kyselylaatikot ja vaaliesitteet kunnantiloihin. Käsittely kesken.
 • 2020 Valtuustoaloite siirtymisestä anonyymiin rekrytointiprosessiin Maskun kunnassa. Käsittely kesken.

Lisäksi olimme mukana aloitteissa:

 • 2018 Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto Maskun kunnassa (kok). Käsittely valmis 20.5.2019.
 • 2020 Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi (kok) Käsittely kesken.
 • 2020 Valtuustoaloite tietohallintastrategian ja -suunnitelman luomiseksi kuntaan (SDP) Käsittely kesken.