Miljön räddas i kommunerna. Framförallt räddas — eller förstörs — miljön i kommunernas tekniska nämnder. De Gröna för vetenskap och teknologi rf:s lokalförening VarsViite i Egentliga Finland stöder Grönt kunnande i kommunernas tekniska nämnder.

VarsViite grundades 2018 för att öka utnyttjandet av vetenskapligt belagd kunskap i politisk beslutfattning, att stärka De Grönas position som föregångare inom vetenskaps- och teknologibaserad politik samt för att tillföra ett grönt perspektiv på vetenskap och teknologi.

Bland VarsViites aktiva finns såväl vetenskapsintresserade lekmän som doktorer, magistrar, kandidater, ingenjörer och diplom-ingenjörer. De olika vetenskapliga disciplinerna är brett representerade.

Normalt ordnar föreningen “tiedetiistai” evenemang i form av expertföreläsningar och diskussionsevenemang. Dessa evenemang tittar närmare på aktuella teman från ett vetenskapligt perspektiv. Evenemangen ordnas runt om i regionen i samarbete med andra lokala Gröna föreningar.

Inför kommunalvalet kan medlemmarna delta i workshops och kurser. Våra huvudteman är klimat, utbildning och vetenskap. Du finner De Gröna för vetenskap och teknologi rf:s kommunalvalskandidater på www.tiedepuolue.fi.