Vihreiden tulos eduskuntavaaleissa oli huono kaikkialla Suomessa, vaikkakin Varsinais-Suomessa Vihreiden tulos laski vaalipiireistä prosentuaalisesti vähiten. Tappio on tunnustettu, ja vaalien jälkeen on käyty jälkipyykkiä niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Varsinais-Suomen uusi varakansanedustaja, vihreiden sitoutumaton ehdokas Elisa Aaltola on vaalien jälkeen esittänyt Vihreiden kampanjasta väitteitä, joista osa on loukkaavia meitä ehdokkaita ja kampanjointiin osallistuneita vapaaehtoisia kohtaan. Näin ollen koemme, että meillä on sekä oikeus että velvollisuus kertoa näkemyksemme tapahtuneesta.

Aaltola ei osallistunut piirin järjestämään purkutilaisuuteen, jossa oli tarkoitus keskittyä vaalien jälkeisten tunteiden käsittelyyn yhdessä, vaan hän avautui omasta pettymyksestään sosiaalisessa mediassa. Aaltola on antanut ymmärtää, että syy sille, ettei hän tullut valituksi eduskuntaan, oli ehdokaslistan heikkous. Ehdolle asetettujen henkilöiden lista on kokonaisuus, jossa jokaisella ehdokkaalla on omat vahvuutensa. Ehdokaslista muodostetaan ehdolle haluavien joukosta parhaaksi katsotulla tavalla. Kunkin ehdokkaan tarkoitus on saada liikkeelle omanlaisiaan äänestäjiä. Vihreiden sitoutuminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen näkyy myös ehdokasasettelussa, ja meillä olikin ehdokkaina monipuolinen joukko vihreitä.

On kohtuutonta edellyttää, että kaikilla ehdokkailla olisi samanlaiset mahdollisuudet kampanjoida. Lähdemme kaikki vaalikampanjointiin eri lähtökohdista. Joillakin ehdokkailla on pieniä lapsia, osalla paljon läsnäoloa vaativa työ ja toisilla taas sairauksia tai vammoja. Yksi ehdokkaistamme oli äänestysviikolla kertausharjoituksissa. Kaikki edellä mainittu vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa kukin ehdokas voi kampanjalle antaa. Haasteelliset olosuhteet eivät tee ehdokkaasta huonoa. Lisäksi on tunnistettava, mikä merkitys ehdokkaiden varallisuusasemalla, kampanjabudjetin suuruudella ja ehdokkaiden tunnettuudella on kampanjoinnin lähtötilanteessa. Demokratian toteutumisen kannalta on kuitenkin keskeistä, että ehdolla voi aidosti olla ihmisiä erilaisista taustoista. Piiri kannustikin eri lähtökohdista ponnistavia ehdokkaita rakentamaan itsensä näköistä kampanjaa omien resurssien ja voimavarojen rajoissa. Jokainen tekee omaa kampanjaa, mutta yhteisenä tavoitteena on silti kerätä mahdollisimman suuri äänisaalis koko porukalle. Ulkoapäin on mahdotonta nähdä kaikkea sitä työtä, joka tapahtuu kulisseissa.

Aaltolan väitteet vaalikahvilan kieltämisestä eivät pidä paikkaansa. Kyseessä oli piirin suositus, joka johtui siitä, että usean ehdokkaan vuokraamassa tilassa ei ollut esteetöntä WC-tilaa. Tilan käyttäminen olisi rikkonut yhdenvertaisuuslakia. Ilman lainsäädännön asettamia reunaehtojakin on vihreiden arvojen mukaista, että avoimet poliittiset tapahtumat ovat saavutettavia kaikille. Kaikki tilan vuokranneet ehdokkaat olivat mukana päättämässä siitä, että tilaa ei käytetä vaalikahvilana.

Kuulimme jälkikäteen, että Aaltola oli myös kokenut itsensä kampanjan aikana ulkopuoliseksi ja joutuneensa muiden ehdokkaiden kyräilemäksi. Tämä ei missään nimessä ole ollut tarkoituksellista. On kuitenkin mahdotonta vaikuttaa asiaan, josta ei ole tietoinen. Meillä vihreillä on aina ollut tapana tehdä yhteistyötä ja välttää keskinäistä kilpailua. Aiemmissa vaaleissa olemme saaneet hyvää palautetta nimenomaan ehdokkaiden välillä vallitsevasta hyvästä yhteishengestä. Myös näissä vaaleissa kampanjointi perustui monien ehdokkaiden osalta yhteistyöhön. Koska jokainen ehdokas oli valittu ehdolle erilaisten vahvuuksien ansiosta, jaoimme toinen toistemme esitteitä ja tarvittaessa suosittelimme äänestäjille toista ehdokasta, usein myös Aaltolaa. Kampanjatelttojen ja vaalimökin tulee näyttäytyä kansalaiselle koko puolueen kampanjapaikkana, jossa esitellään tasapuolisesti kaikkia vihreitä ehdokkaita. Tähän pyrkiminen ei ollut osoitus yhteistyökyvyttömyydestä tai kateudesta, vaan mahdollisimman tasavertaisen näkyvyyden antamisesta kaikille.

Emme halua kritisoida Aaltolan kampanjaa tehneitä vapaaehtoisia. Olemme vilpittömän iloisia siitä, miten moni aktivoitui kampanjoimaan vihreiden arvojen puolesta. Toivomme näkevämme mahdollisimman monia näistä ihmisistä mukana Vihreiden toiminnassa myös jatkossa. Haluamme lisäksi kiittää jokaista Vihreiden kampanjassa tai piirissä vapaaehtoistyötä tehnyttä sekä piirin työntekijöitä. Vaalien tulos motivoi meitä kehittymään ja kirkastamaan viestiämme.

Kutsumme kaikki vihreän politiikan takana seisovat mukaan kehittämään puoluetta ja tekemään sellaisia vaalikampanjoita, joissa viestimme tavoittaa yhä laajemmin uusia ihmisiä.

Heidi Aaltonen, eduskuntavaaliehdokas 2023, aluevaltuutettu, aluevaltuuston vpj 
Theresia Bilola, eduskuntavaaliehdokas 2023, politiikan tutkija, Turun kaupungin varavaltuutettu
Janna-Riia Koivu, eduskuntavaaliehdokas 2023, vara-aluevaltuutettu, Turun vihreät ry:n vpj
Rami Käkönen, eduskuntavaaliehdokas 2023, Maskun kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, Maskun vihreiden vpj, Varsinais-Suomen vihreiden hallituksen jäsen, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan varajäsen
Essi Lindberg, eduskuntavaaliehdokas 2023, vara-aluevaltuutettu
Riina Lumme, eduskuntavaaliehdokas 2023 ja 2019, Turun kaupunginvaltuutettu
Selinä Nera, eduskuntavaaliehdokas 2023, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden pj, Turun vammaisneuvoston vpj
Saija Porramo, eduskuntavaaliehdokas 2019 ja 2023
Ulriika Sundell, eduskuntavaaliehdokas 2023, lääkäri, vs. eläinlääkäri 
Mirva Salonen, eduskuntavaaliehdokas 2023, Raision kaupungin varavaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen, Varsinais-Suomen vihreiden hallituksen jäsen sekä yhdenvertaisuus ja turvallinen toimintaympäristö -vastaava