Varsinais-Suomen 27 kunnan sote- ja pelastuspalveluiden tuottaminen siirtyi Varhalle sote-uudistuksen myötä. Muutoksen mittakaava on suuri, ja kun noin 24 000 työntekijää palveluineen siirtyy uuteen organisaatioon, ei ole ihme, että puoli vuotta organisaation syntymisestä asiat eivät toimi täydellisesti.

Mediassa ja keskustelupalstoilla äänensävy muutoksen suhteen on ollut moninainen. Jos lääkäriin ei ole päässyt, on vika sote-uudistuksessa ja Varhan aloituksessa. Fakta kuitenkin on se, että noin 75% ongelmista ja korjattavasta on perittyjä. On pikemminkin niin, että jo aiemmin vallinneet epäkohdat palveluiden sujuvuudessa ja saatavuudessa ovat paljastuneet Varhan aloittamisen myötä. Nyt näihin epäkohtiin voidaan alkaa kunnolla puuttua.

Sote-uudistuksen tarkoituksena on ollut sujuvoittaa ja yhtenäistää toimintaa sekä purkaa raja-aitaa esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Vuodeosastopaikkojen riittävyys on ollut jo vuosia haasteellista, mutta tässä asiassa kuntarajojen purkaminen on hieman tuonut apua ja potilaat ovat päässeet siirtymään jatkohoitopaikkoihin hiukan jouhevammin.

Varha on tehnyt hyvää yhteistyötä sote-järjestöjen kanssa muutosten myllerryksen keskellä. Järjestöjen osaamisen arvostuksesta kertoo sekä järjestöasiantuntijoiden laaja käyttö Varhan omissa valmistelutyöryhmissä että vuodelle 2023 myönnetyt hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset. Tiiviin järjestöyhteistyön tuloksena keväällä 2022 valmistuivat Varhan järjestöavustamisen periaatteet ja kriteerit. Avustukset saatiin maksettua sote-järjestöille jo helmikuun aikana.
Parhaat tulokset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä saadaan monituottajamallilla. Julkinen sektori tarvitsee järjestöjä ja yksityisiä palveluntuottajia julkisen palvelutuotannon tueksi, vaikka toki päävastuu on edelleenkin tärkeää pitää julkisin varoin tuotettuna. On kuitenkin hienoa, että yksityisiltä palveluntarjoajilta on jo tullut kiittävää palautetta esimerkiksi yhteisöllisen asumisen palvelusetelistä.

Lapsiperheiden elämää toivottavasti tulee helpottamaan sähköisen perhekeskuksen kokonaisuus, joka kokoaa perhekeskuksen palvelut yhteiseen tieto- ja asiointiportaaliin. Lapsiperheiden palvelukokonaisuutta ryhdytään yhtenäistämään muutenkin, jotta palveluihin pääsisi mahdollisimman helposti.
Varha on aloittanut myös sosiaalisen luoton myöntämisen. Tavoitteena on ehkäistä pienituloisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä tukea itsenäistä pärjäämistä. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden tasapainottamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi, asumisen turvaamiseen sekä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi.

Olemme kovin tyytyväisiä, että valtavan muutoksen ohella on jo tapahtunut paljon parannuksia ja kehitystä palveluissa, ihmisten arjessa. Tiedämme, että parannettavaa on edelleen, mutta olemmehan tässä uudistuksessa vasta ihan alussa. Työtä riittää niin virkakoneistossa kuin päättäjillä, mutta suunta on oikea.

Varhan vihreä aluevaltuustoryhmä