Luonto- ja eläinlähtöisillä menetelmillä tarkoitetaan toimintamuotoja, joissa tuetaan ihmisten voimaantumista ja aktivoitumista luonnon ja eläinten avustuksella, kuten esimerkiksi terapeuttisia pihoja, puutarha- ja ratsastusterapiaa tai koulukoiria. Menetelmien käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana, mutta niiden laajempi ja systemaattisempi käyttöönotto vahvistaisi ihmisten hyvinvointia ja perustason palveluja, siirtäisi painopistettä ehkäisevään työhön ja tarjoaisi ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteisiin sote-alalla.

Luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin liittyvistä vaikutuksista on olemassa todennettua tutkimustietoa. Luonnonympäristöihin tiedetään liittyvän elimistön vireystilaa rauhoittavia, keskittymiskykyä lisääviä, myönteisiä mielialoja vahvistavia ja elpymistä tukevia vaikutuksia. Eläinten läsnäoloon ja kohtaamiseen on niin ikään osoitettu liittyvän rauhoittavia ja elimistön stressireaktioita vähentäviä vaikutuksia. Vaikutukset mielen hyvinvointiin ovat moninaiset. Niiden lisäksi luonto vaikuttaa myös fyysiseen hyvinvointiin kannustamalla liikkumaan ja lisäämällä vastustuskykyä.

Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevässä työssä että hoivapalveluissa, työtoiminnassa ja kuntoutuksessa kaikissa ikäryhmissä. Green Care Finland ry ja Maaseutupolitiikan neuvoston HYMY- ja TUUMA -verkostot ovat tehneet aloitteen luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönotosta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella olisi mahdollisuus olla edelläkävijä toiminnan pilotoimisessa ja vakiinnuttamisessa sekä osana sosiaali- ja terveyspalveluja että yhteistyössä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Esitämme, että Varhassa pilotoidaan luontolähtöisten menetelmien toimintamallia sote-palveluissa ja otetaan luontolähtöisyys osaksi yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuntien kanssa.