Kommunerna med på klimattalko!

Kommunerna med på klimattalko!

En av de största globala kriserna i vår tid är den av människan förorsakade klimatförändringen. Dess följder är ett hot mot jordklotets natur och människan. Det krävs vida samhälleliga förändringar för att begränsa klimatets uppvärmning, ens till en nivå som kan anses anpassbar.

På sommaren är Pargas Grön

På sommaren är Pargas Grön

Skärgårdshavets Gröna är en förening som jobbar och som har jobbat i över 30 år för gröna värderingar i skärgården.

Vi vill se en grön skärgård där alla är välkomna att idka företagsamhet ̶ oberoende av språk, av politiska inriktningar, av bakgrund etc. Kom som du är och bo och verka i Finlands vackraste skärgård, kanske en av världens vackraste skärgårdar.

Eläinten ääni kuuluviin kuntapolitiikassa

Eläinten ääni kuuluviin kuntapolitiikassa

Eläinvihreät ry on vuonna 2019 perustettu valtakunnallinen Vihreä yhdistys. Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana on ollut nostaa paremmin eläinpoliittiset näkökulmat huomioon päätöksenteossa, sekä myös herättää maanlaajuisesti keskustelua eläinten arvostuksesta ja hyvinvoinnista.

Millainen on vihreän pormestarin Turku? 

Millainen on vihreän pormestarin Turku? 

Turkuun valitaan kevään vaaleissa ensimmäinen pormestari, jonka johdolla päätetään kaupungin suunnat seuraaviksi vuosiksi. Vihreänä pormestarina haluaisin luoda Turusta kaupungin, jossa koronapandemian jäljet korjataan ihmisten arjessa, ilmastotavoitteista tehdään totta ja kaupunkilaisten ääni kuuluu päätöksenteossa.