Jokaisella on oikeus laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin sote-palveluihin

Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen hoitoon ja palveluihin silloin kun niitä tarvitsee. Hoidolla ja palveluilla on edellytykset nivoutua paremmin yhteen, jos perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhden johdon ja yhden budjetin alaisuudessa – siis toisin kuin nyt. Uudistuksessa sote -palvelujen järjestämisvastuu ja hallinto siirretään kuntien harteilta isommille harteille, eli hyvinvointialueille, jolloin pystytään vähentämään alueellisia eroja palvelujen saatavuudessa.