Yhdenvertaisuus ei ole mielipideasia

Yhdenvertaisuus ei ole mielipideasia

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat lait uusittiin vuonna 2015. Laki kieltää syrjinnän mm. iän, alkuperän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjintäkiellon ohella lait velvoittavat viranomaisia ja työnantajia aktiivisesti edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.